Wiersze Ireny Żukowskiej-Rumin

Irena Żukowska-Rumin

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka scenariuszy lekcji „Lekcja polskiego" (1998), „Lekcja polskiego z oknem w tle" (2005), oraz kilkudziesięciu artykułów metodycznych i esejów publikowanych m.in. w: „Języku Polskim w Szkole Średniej", „Inspiracjach Polonistycznych", „Języku Polskim w Liceum", „Kwartalniku Polonistycznym” „4x Nobel". Członek ZLP. Wydała tomiki poetyckie: „Pierrot" (1996), „Tryptyk" (1996), „Kolombina" (1999), „Sancho Pansa" (2003), „Emblema” (2008), „Alexandreis” (2011). Wiersze publikowała też w „Przemianach", „Słowie Ludu", „Ikarze", „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim", „Teraz", „Radostowej” oraz w antologiach. Opracowała i wydała cztery tomiki poezji uczniowskiej. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999, 2000).